Teleopieka i w gminie Rzekuń

Kolejny samorząd zdecydował się na wprowadzenie pilotażowego programu teleopieki. W gminie Rzekuń objęto nim 20 seniorów.

Teleopiekę w gminie Rzekuń rozpoczęto od 1 czerwca. Program dofinansowało Województwo Mazowieckie.

Seniorzy otrzymali specjalną opaskę wyposażoną w tzw. przycisk życia. Gdyby wymagała tego sytuacja, dzięki temu przyciskowi teleopiekun jest informowany o potrzebie pomocy.

„Urządzenie łączy się z pracownikiem centrum teleopieki, który udziela właściwej do sytuacji oraz możliwości pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe lub inne służby, jeśli sytuacja tego wymaga” – informuje Urząd Gminy Rzekuń.

Jeśli teleopieka się sprawdzi, zostanie rozszerzona na innych mieszkańców gminy.

Przypomnijmy, że ten pilotażowy program funkcjonuje i w Ostrołęce.