Targowisko w Baranowie na nowych zasadach

Wójt gminy Baranowo Henryk Toryfter ogłosił nowe zasady funkcjonowania targowiska przy ul. Juranda ze Spychowa w Baranowie.

W związku z epidemią koronawirusa część samorządów zdecydowała się zamknąć targowiska. Po wprowadzaniu kolejnych etapów odmrażania gospodarki z powrotem zdecydowały się je otworzyć.

Na nowych zasadach działać będzie targowisko gminne w Baranowie. Obowiązują one od 7 maja.

Po pierwsze targowisko będzie czynne w każdy poniedziałek następujący po 5 i 20 dniu miesiąca (tak było i wcześniej) w godz. 5.00 – 12.00. Kupcy wjadą na jego teren tylko bramą od ulicy Juranda ze Spychowa. Będą dwa wejścia dla klientów: ową bramą i sąsiednią bramką.

Przy wejściu i sanitariatach znajdziemy płyn do dezynfekcji rąk – zapewni go Urząd Gminy Baranowo.

Maksymalna liczba kupujących na targowisku zależy od ilości stanowisk handlujących.

Handel ma odbywać się w miejscach wyznaczonych. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, każdy handlujący musi najpóźniej 3 dni wcześniej w godzinach pracy Urzędu Gminy zgłosić chęć zajęcia miejsca handlowego pod numerem telefonu 29 761 37 76 wew. 55.

Ponadto:

  • osoby przebywające na terenie targowiska mają obowiązek stosowania środków ochrony tak jak w miejscach publicznych.
  • sprzedawcy mają obowiązek zapewnić środki higieny, płyny dezynfekujące dla swoich stanowisk.
  • sprzedawca powinien przestrzegać, aby minimalna odległość między klientami na jego stanowisku wynosiła nie mniej niż dwa metry.
  • sprzedawca jest zobowiązany przestrzegać rygoru sanitarnego właściwego dla charakteru produktów, które sprzedaje.
  • sprzedawca w miarę możliwości powinien zapewnić terminale płatnicze, a w przypadku braku takiej możliwości jest zobowiązany dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.