Także na turystykę i wspieranie sportu seniorów. Nowy zakres współpracy miasta z trzecim sektorem

2.249.020 zł zaplanowano na realizację programu współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi w roku 2020. Nowością są zapisy mówiące o wspieraniu zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wspieranie sportu seniorskiego.

Pieniędzy jest więcej, a program jest rozszerzony także o organizację imprez sportowych dla amatorów. Za to dziękuję. Myślę, że konkursy zostaną rozstrzygnięte w sposób dobry – podsumował krótko radny Adam Kurpiewski.

Prezydent Łukasz Kulik odpowiedział, że konkursy zawsze były, i są, rozstrzygane w sposób dobry.

– Ostatnio nie do końca zadowolone z rożnych względów były tylko dwa kluby, ale teraz postaramy się tak zrobić, by zadowolone był wszystkie środowiska – obiecał prezydent.

Uchwalony 28 listopada program określa zasady, zakres i formy współpracy miasta z trzecim sektorem, a także priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana jest z ich finansowaniem lub dofinansowaniem z budżetu miasta.

Współpraca miasta z organizacjami dotyczy w szczególności zadań w zakresie: 1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 5) ochrony i promocji zdrowia, 6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 7) edukacji, oświaty i wychowania, 8) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, 9) promocji i organizacji wolontariatu, 10) turystyki i krajoznawstwa, 11) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podstawowa forma współpracy polega na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym w drodze konkurs ofert. W tym roku najwięcej, bo 1,2 mln zł, zostało skierowane na zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 270 tys. zł na kulturę i sztukę oraz 250 tys. zł na przeciwdziałanie patologiom.

0 0 vote
Article Rating
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Leonidas
6 miesięcy temu

Szanowna redakcjo, jaka kwota została przeznaczona na sport seniorski w mieście? I uwaga ogólna, jeśli na sport nowe władze przeznaczyły 1,2mln to jest to więcej w porównaniu z budżetem na 2019, ale nadal mniej niż było w latach poprzednich (1,4mln). Proszę mnie poprawić jeśli się mylę.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x