Tak zaczął się rok szkolny w II Społecznym LO w Ostrołęce

Tradycyjnie już rok szkolny w „Haliku” rozpoczął się mszą św. o godz.8.30 w Sanktuarium pw. św. Antoniego Padewskiego (klasztor). Następnie społeczność szkolna zebrała się w szkolnej sali gimnastycznej.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego dyrektor szkoły Adam Ochenkowski przywitał zgromadzonych gości, a następnie nawiązał do wydarzeń mających miejsce 81 lat temu – do wybuchu II wojny światowej. W części skierowanej do uczniów dyrektor zacytował Jana Pawła II: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni nie wymagali”. Zwrócił uwagę na konieczność pracy nad sobą, stawiania sobie wysokich celów i skuteczności w ich realizacji, aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

Kolejnym elementem uroczystości było wręczenie awansów zawodowych nauczycielom: Ilonie Mieszczyńskiej, Małgorzacie Kisiel i Markowi Jachnie, którzy w sierpniu tego roku uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Ostatnim punktem spotkania był montaż słowno – muzyczny przygotowany przez nauczyciela języka polskiego i młodzież klas drugich i trzecich. Część artystyczna przede wszystkim poświęcona była kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Na koniec oficjalnej części uroczystości Dyrektor szkoły omówił najważniejsze zasady funkcjonowania szkoły podczas trwania epidemii korona wirusa.