Szkoła Podstawowa nr 6 w Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Szkoła Podstawowa nr 6 im. w Ostrołęce zakwalifikowała się do ogólnopolskiego projektu grantowego „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”. Skorzystają na nim uczniowie mający smykałkę do informatyki, a także kadra placówki.

Uczniowie będą mieć możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań informatycznych. Przed szkołą cykl bezpłatnych zajęć koła informatycznego dla uczniów klas IV -VI. Nauczą się oni myślenia algorytmicznego oraz programowania, zapoznają się z informatyką od podszewki. Koordynatorem projektu, a zarazem prowadzącą zajęcia jest Anna Merchel.

„Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Patronat nad nim objęło pięć najlepszych uczelni technicznych w kraju. Są to: Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska.

Fot. Google Street View