Strzelali ku Chwale Ojczyzny. Z karabinu kal. 5,6 mm na odległość 50 metrów

Zbigniew Wyrzykowski, Grzegorz Gadzała, Patryk Sienkiewicz i Agnieszka Białobrzewska – najlepiej strzelali ku Chwale Ojczyzny. Zawody zostały rozegrane 18 sierpnia w Kadzidle.

W zawodach „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” udział wzięło 218 strzelców. Strzały były oddawane karabinu kal. 5,6 mm na odległość 50 m, postawa leżąca z podpórką.

Nagrody:
– za miejsca 1 do 5 – puchary
– każdy startujący – dyplom pamiątkowy.
– każda osoba, która uzyska minimum 70 punktów otrzyma „Srebrną” odznakę strzelecką, a minimum 60 punktów „Brązową” odznakę strzelecką.

Zawody strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” zapoczątkowane zostały 1932 roku przez Związek Strzelecki.
Klub Strzelectwa Sportowego „OBROŃCA” od kilku lat organizuje te zawody. Ich celem jest upowszechnianie i propagowanie strzelectwa jako dyscypliny sportowej oraz upowszechnianie tradycji i historii polskiego oręża wojskowego.