Stary szpital w Ostrołęce w rękach miasta. Co tam ma powstać?

W środę 20 maja obradował sejmik mazowiecki. Jedna z podjętych decyzji dotyczy starego szpitala w Ostrołęce.

W komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie samorządu województwa mazowieckiego czytamy:

„Ostrołęka przejmie od samorządu Mazowsza w drodze darowizny nieruchomość przy ul Sienkiewicza, gdzie dawniej mieścił się Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. J. Psarskiego. Nieruchomość przeznaczona będzie na prowadzenie działalności leczniczej, innej niż szpitalna.”

„Prezydent zadeklarował utworzenie tam domu pomocy społecznej dla osób chorych i pozbawionych opieki. Łączną wartość rynkową nieruchomości oszacowano na blisko 18,8 mln zł.”