Stary basen w prokuraturze. Dzierżawca miał się dopuścić zniszczenia i oszustwa

Prezydent Ostrołęki złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o stary basen, a konkretnie o jego byłego dzierżawcę.

O sprawę spytaliśmy w Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce. Odpowiedź otrzymaliśmy od rzeczniczki prasowej Elżbiety Łukasiewicz:

15 marca 2019 roku wpłynęło zawiadomienie prezydenta miasta Ostrołęki Łukasz Kulik dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa zniszczenia mienia znacznej wartości dotyczącego budynku o wartości 1 279 000 zł położonego przy ul. Piłsudskiego 6 w Ostrołęce, stanowiącego własność miasta Ostrołęki. Zniszczenia i oszustwa dopuścić się miał dzierżawca budynku, z którym miasto Ostrołęka podpisało umowę dzierżawy w dniu 26 czerwca 2017 roku. Na tym etapie postępowania innych informacji z akt sprawy nie możemy udzielić. Jeżeli to tylko będzie możliwe, poinformujemy opinię publiczną o szczegółach postępowania.

Przypomnijmy, że budynek starego basenu w poprzednich latach był wystawiany na sprzedaż – bez powodzenia. W 2017 roku pojawiła się jednak osoba, która zdecydowała się na dzierżawę obiektu. Miała tam powstać sala zabaw. Stało się jednak inaczej.

Dzierżawca starego basenu zerwał kontakt z miastem, a ratusz wypowiedział zawartą umowę. Aby odzyskać nieruchomość od najemcy, musiał wystąpić na drogę sądową.