Startuje kurs podoficerski dla żołnierzy obrony terytorialnej

Na terenie koszar 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej startuje kurs podoficerski „Sonda”, czyli Szkoła Niższych Dowódców WOT.

Pilotażowa edycja kursu podoficerskiego pod nazwą „Sonda”odbyła się – w pierwszej połowie tego roku, w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Kurs „Sonda” jest przedsięwzięciem nowatorskim. Jego nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej, łączy polskie doświadczenia z modelem kształcenia podoficerskiego w USA.

14 października tego typu kurs ruszy także w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT. Weźmie w nim udział 70 żołnierzy – ochotników, którzy pozytywnie przeszli proces kwalifikacyjny. Kurs potrwa do połowy grudnia.

Proces szkolenia podoficerów Obrony Terytorialnej jest oparty o Jednostki Wojskowe OT, Centrum Szkolenia i Szkołę Podoficerską WOT, bez generowania dodatkowego obciążenia dla funkcjonowania jednostek szkolnictwa wojskowego. Szkolenie podoficerów OT obejmuje dziewięć specjalności wojskowych, które przypisane są do stanowisk służbowych podoficerów OT.

Model szkolenia zakłada szkolenie modułowe realizowane w trzech etapach: Etap I – Moduł Ogólny z praktykami, Etap II – Moduł Specjalistyczny z praktykami, Etap III – Egzamin na podoficera OT. Etap I i II kończy się sprawdzianem wiedzy teoretycznej. Zaliczenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu.

Taka forma szkolenia przygotowuje podoficera – dowódcę i podoficera – specjalistę.

***

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, powstała w ramach II etapu formowania WOT, jest jedną z dwóch Brygad OT na terenie województwa Mazowieckiego. Obecnie brygada liczy już ponad 2000 żołnierzy, z czego blisko 1800 stanowią żołnierze pełniący służbę terytorialną