Stan ostrołęckiej plastyki. W jury uznani artyści, a na koniec wystawa

Ostrołęcki Przegląd Twórczości Plastycznej to próba zaprezentowania aktualnego stanu ostrołęckiej plastyki. Przegląd ma charakter otwarty, przeznaczony jest dla osób dorosłych. Można zgłaszać prace z zakresu malarstwa, grafiki rysunku. Autor musi być mieszkańcem Ostrołęki i osobiście zgłosić swoje prace (maksymalnie trzy). Praca nie może być kopią. Czas dostarczenia prac mija 30 listopada.

Do uczestnictwa w przeglądzie organizator – Ostrołęckie Centrum Kultury, zaprasza dorosłych mieszkańców Ostrołęki, którzy mają chęć i potrzebę dzielenia się z innymi swoją twórczością, mają też odwagę zaprezentować swoje prace na wystawie. Przegląd to okazja do konfrontacji własnej twórczości amatorskiej z pracami innych, także z twórczością profesjonalnych artystów. Od kilku lat przegląd ma formułę biennale. Do tegorocznej edycji zgłaszać można prace powstałe w latach 2019- 2020.

Prace wraz z czytelnie wypełnioną kartą uczestnictwa i oświadczeniem przyjmowane będą od 16 do 30 listopada 2020 roku  w „Galerii Ostrołęka”, pl. Bema 14.

Wyboru prac do wystawy dokona komisja weryfikacyjna złożona z  artystów plastyków spoza Ostrołęki, posiadających wieloletnie doświadczenie kuratorskie i wystawiennicze oraz przedstawiciela „Galerii Ostrołęka”. Komisja obradować będzie w pierwszych dniach grudnia. Wystawa planowana jest na styczeń/luty 2021.


Obraz Free-Photos z Pixabay