Spotkanie organizacji pozarządowych w Lipiance. Edukacja i integracja

Członkowie organizacji pozarządowych z terenu powiatu ostrołęckiego spotkali się na szkoleniu w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Lipiance. Celem spotkania, które trwało przez dwa dni (21 i 22 sierpnia) była edukacja i integracja.

O edukacje zadbała Alicja Rymszewicz – liderka z gminy Węgorzewo, sołtyska wsi Trygort, prezeska Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort i absolwentka programu Liderzy PAFW (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności). Integracje zaś odbyły się w ramach wydarzenia towarzyszącego pn. „Mazowieckie Prezentacje Kulturalne” realizowane co roku przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi „Sąsiad”. Podczas wydarzenia organizacje pozarządowe przygotowały stoiska promujące region i jego kulturę. Znalazły się na nich ludowe rękodzieła, zdjęcia przedstawiające uroki regionu, tradycyjne mazowieckie potrawy oraz liczne ulotki i publikacje promujące powiat ostrołęcki. Kiermasz zakończyła tradycyjna potańcówka z muzyką „na żywo”. Zagrał Zespół Arka Arka działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie. 

„Majówka pozarządową” zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” przy współpracy ze stowarzyszeniami: Stowarzyszenie SIŁA i Projekt Radomir oraz wsparciu MOWES – Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.