SP nr 2. Pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi uczniami i kolegami

Pierwszoklasiści ze Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce ślubowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, należycie wypełniać obowiązki ucznia oraz zawsze pomagać słabszym i młodszym.

Uroczystość miała miejsce 29 października. To ważna data dla pierwszaków, bo od tego momentu oficjalnie są już pełnoprawnymi uczniami.

Występ rozpoczął się tanecznym krokiem ,,Marsza Radetzkiego”- pierwszoklasiści weszli na salę dumnie podniesionymi głowami, i z wielką powagą odtańczyli ten reprezentacyjny taniec. Nie zabrakło też wierszy i piosenek, oraz kilku rodzicielskich łez: ” bo te dzieci nam tak szybko rosną”.

Następnie Pani dyrektor Beata Kowalczyk dokonała symbolicznego pasowania piórem. Na pamiątkę uroczystości uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy.