Sesja absolutoryjna w Olszewie-Borkach. Jedenastu radnych „za”, trzech się wstrzymało

Absolutoryjna sesja Rady Gminy Olszewo-Borki już za nami. Jedenastu radnych było „za”, trzech się wstrzymało od głosu.

W porządku obrad sesji z 14 lipca znalazł się także raportu o stanie gminy za 2019 rok i debata nad dokumentem, która zakończyła się udzieleniem wotum zaufania. Przed podjęciem głosowania, pani wójt Aneta Katarzyna Larent, szczegółowo omówiła raport, prezentując, min. dochody i wydatki gminy w 2019 roku oraz zrealizowane inwestycje. Rada Gminy udzieliła wotum zaufania 10 głosami ,,za” . 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Mowa była także o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Olszewo-Borki. Raporty dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy przedstawili zaproszeni goście: Komendant Miejski Policji w Ostrołęce podinsp. Krzysztof Szymański, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce bryg. Grzegorz Pragacz, Prezes Zarządu OSP w Olszewie-Borkach druh Dariusz Kossakowski oraz Komendant Gminny OSP w Olszewie-Borkach druh Bogdan Święcicki.

Na sesji rozpatrzono także projekty uchwał w sprawie: zmian uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszewo-Borki na lata 2020-2037; nadania nazwy ulicy drodze gminnej położonej w miejscowości Żebry Perosy; zarządzenie wyborów sołtysa sołectwa Białobrzeg Dalszy; zarządzenie wyborów sołtysa sołectwa Białobrzeg Bliższy.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Mieszkaniec

Brawo Pani Wójt, brawo Panie Sekretarzu i cała Drużyno!

Tygv

Idzie Ewan coraz gorszej