Senator Robert Mamątow na obchodach 450-lecia unii lubelskiej (zdjęcia)

450 lat temu, 1 lipca, podpisano akt unii lubelskiej pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim. Powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Z okazji tej rocznicy odbyły się w niedzielę 30 czerwca uroczystości. W obchodach wziął udział senator Robert Mamątow.

Debata dotycząca europejskiego znaczenia dziedzictwa unii lubelskiej dla współczesnych narodów i państw, polsko-litewskie zgromadzenie parlamentarne, spotkanie przewodniczących parlamentów, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Unii Lubelskiej, wyjątkowe msza i koncert – to najważniejsze punkty programu obchodów tak ważnej dla Polski, Litwy, ale też i innych narodów, rocznicy podpisania unii lubelskiej. W ten sposób upamiętniono wydarzenia, które miały miejsce 450 lat temu, 1 lipca 1569 roku.

Unia lubelska była czymś wyjątkowym. Na jej mocy utworzono Rzeczpospolitą Obojga Narodów, która miała wspólnego monarchę, herb, sejm, walutę, politykę zagraniczną i obronną.

– Demokracja, by trwać musi umieć się obronić przed tyranią – mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. – Ten wymiar tradycji unii lubelskiej także należy do jej dziedzictwa. Pierwsza unia polsko-litewska powstała dla wspólnej obrony przed krzyżakami, druga unia w Horodle także, trzecia, czyli unia lubelska, wpisała się w proces tworzenia wspólnej obrony narodów środkowoeuropejskich przed zagrożeniem moskiewskim.

Dzięki niej powstała bowiem Rzeczpospolita Obojga Narodów – podmiot polityczny, który stanowił rzadki przykład udanego kompromisu pomiędzy różnymi narodami, ziemiami, religiami, kulturami i językami – mówił z kolei marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

W obchodach 450. rocznicy unii lubelskiej wzięli udział m.in. przedstawiciele rządów i parlamentów z Polski i Litwy (w tym marszałkowie Sejmu, Senatu, premier Mateusz Morawiecki i przewodniczący litewskiego Sejmu Viktoras Pranckietis), najwyżsi rangą urzędnicy państwowi, a także delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.

Obecny na uroczystościach był także senator Robert Mamątow. Reprezentował on Senat podczas polsko-litewskiego zgromadzenia parlamentarnego. Odbyło się ono w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.