Ruszyła policyjna akcja „Znicz 2019”. Potrwa do wieczora 3 listopada

31 października o godzinie 6.00 ruszyła policyjna akcja „Znicz 2019″. Uczestniczą w niej policjanci wszystkich wydziałów ostrołęckiej komendy oraz komisariatu i posterunków policji. Policjantów spotkamy, m.in. w rejonach cmentarzy, na głównych ciągach komunikacyjnych oraz osiedlach mieszkaniowych.

Akcja zakończy się późnym 3 listopada o godz. 22.00.Funkcjonariusze z drogówki, aby zminimalizować utrudnienia w rejonach cmentarzy będą kierować ruchem. Stosujmy się do wydawanych przez nich sygnałów i pamiętajmy, że mają one pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną oraz znakami drogowymi.

Funkcjonariusze w rejonie nekropolii będą kierować ruchem, a także kontrolować drogi dojazdowe do cmentarzy, jak również główne ciągi komunikacyjne. Policyjnych wywiadowców spotkamy, m.in. na cmentarzach celem przeciwdziałania kradzieżom. Ponadto patrole policyjne spotkamy także w okolicach dużych parkingów i blokowisk oraz osiedli domów jednorodzinnych.

Policja zwraca się także z apelem do pieszych o noszenie elementów odblaskowych.