„Rolnictwo wobec zmian klimatu” konkurs Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie ogłasza konkurs, dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z województwa mazowieckiego.

Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach.

  1. Praca plastyczna:

Zadaniem konkursowym w kategorii praca plastyczna jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej technice plastycznej na temat zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo lub przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w produkcji rolniczej oraz działalności pozarolniczej. Prace nadesłane na konkurs mogą być pracami rodzinnymi. Prace plastyczne wraz z karta zgłoszenia należy przysłać do 21 grudnia br. – liczy się data wpływu do MODR Warszawa.

  1. Test:

Zadaniem konkursowym w kategorii test jest udzielenie odpowiedzi na pytania na temat zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo oraz przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu w produkcji rolniczej oraz działalności pozarolniczej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 grudnia br. Do udziału w konkursie zakwalifikuje się 100 pierwszych poprawnie przysłanych zgłoszeń.

Konkurs realizowany jest w ramach operacji „Rolnictwo wobec zmian klimatu” wpisanej do Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Koszt nagród pieniężnych oraz statuetek dla laureatów finansowany ze środków II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem konkursu jest ułatwianie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze skutków zmian klimatu i jego wpływu na rolnictwo mazowieckiej wsi oraz upowszechnienie wiedzy i doświadczeń we wdrażaniu innowacji mających na celu niwelowanie skutków zmian klimatu w produkcji rolniczej oraz działalności pozarolniczej.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie organizatora konkursu:

https://www.modr.mazowsze.pl/sir/2911-wystartowal-konkurs-rolnictwo-wobec-zmian-klimatu

Organizator:

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Ul. Czereśniowa 98
02-456 Warszawa
kontakt w sprawie konkursu (22) 571 61 26