Remizo-świetlica w Zabielu w przededniu liftingu

Przetarg na wyłonienie wykonawcy do „Termomodernizacji remizo-świetlicy w Zabielu wraz z zagospodarowaniem terenu” został już ogłoszony.

W ramach inwestycji planowane jest m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, modyfikację ocieplenia poddasza oraz remont schodów zewnętrznych.

Dach już jest gotowy, został wymieniony w ramach pierwszego etapu przebudowy obiektu.

Termomodernizacja remizo-świetlicy w Zabielu (gm. Rzekuń) będzie współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu pn.: „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.