Radni spotkają się w czwartek. Będą mówić o rondzie i muzeum

24 września spotkają się ostrołęccy radni. W porządku obrad sesji m.in. obecne i przyszłe finanse miasta, nazwa dla ronda i temat Muzeum Żołnierzy Wyklętych. XXXIII sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki.

W porządku obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad sesji oraz jego zmiany.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

5.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Społecznej przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Ostrołęce.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie wyrażenia zamiaru połączenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z Muzeum Żołnierzy Wyklętych.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zaliczenia dróg zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

8.  Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Ostrołęki w celu zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ronda w mieście Ostrołęka (dot. im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia nazwy ronda w mieście Ostrołęka (dot. im. Janusza Kusocińskiego).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miasta Ostrołęki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.

13.  Zapoznanie z Zarządzeniem Nr 341/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Ostrołęki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz Zarządzeniem Nr 342/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 września 2020 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.

14. Przyjęcie informacji Prezydenta Miasta Ostrołęki o sprawach bieżących za miesiąc sierpień 2020 roku.

15. Oświadczenia radnych.

16. Komunikaty i sprawy organizacyjne Rady Miasta Ostrołęki.

17. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Miasta Ostrołęki. 

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
koala

Jeśli chodzi o Rondo to tylko Kusociński!