Radni powiatowi debatują online. O dotacjach na zabytki i połączeniach do Łysych i Kunina

Na 20 lipca została zwołana XIX sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. W związku z trwającym zagrożeniem epidemiologicznym obrady trwają z wykorzystaniem trybu zdalnego. Sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00.

W porządku obrad m.in. uchwały dotyczące przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów no świadczenie usług w zakresie publicznego transportu na linii Łyse przez Lelis, Kadzidło, Lipniki oraz Kunin przez Goworowo, Suchcice, Czerwin.