Radni będą radzić 19 czerwca. Na początek ślubowanie

XXIX sesja Rady Miasta Ostrołęki odbędzie się 19 czerwca o godz. 16.30. Tym razem już nie sali gimnastycznej SP nr 10 ale w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miasta Ostrołęki.

W porządku obrad m.in.: złożenie ślubowania na radnego przez Krzysztofa Adama Czartoryskiego oraz Jana Rzewnickiego oraz uchwały w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Ostrołęki; średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Ostrołęka w roku szkolnym 2020/2021; odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych, sieci publicznych szkół podstawowych oraz obecnych i przyszłych finansów miasta.

Będą też sprawozdania i raporty, m.in.: z z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce, z działań podejmowanych na rzecz zmniejszenia skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, z działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych.