Rada Seniorów z komisjami i planem na lata 2019-21

Ostrołęcka Rada Seniorów obradowała 28 czerwca. Na spotkaniu seniorzy przyjęli plan pracy na lata 2019-2021 oraz wybrali skład czterch komisji.

Komisja ds. prowadzenia strony internetowej, komunikacji z mediami i seniorami w składzie:

1) Koordynator – Hanna Kijowska
2) Członek – Roman Leszczyński
3) Członek – Barbara Pochmara
4) Członek – Wanda Głażewska

Komisja ds. społeczno – bytowych, udzielania pomocy i wsparcia seniorom w składzie:
1) Koordynator – Helena Jarema
2) Członek – Janina Janicka
3) Członek – Władysław Żebrowski
4) Członek – Teresa Sawicka

Komisja ds. zdrowia seniorów i likwidacji barier utrudniających codzienne życie w składzie:
1) Koordynator – Anna Staszewska
2) Członek – Urszula Gordziałkowska
3) Członek – Magdalena Kubicka
4) Członek – Zdzisław Załuska 

Komisja ds. współpracy z klubami seniorów, radami osiedli i domami opieki społecznej w składzie:
1) Koordynator – Danuta Rusiecka
2) Członek – Anna Suchcicka
3) Członek – Teresa Kozłowska
4) Członek – Celina Lambrych

Dyżury członków Rady Seniorów odbywać się będą od września 2019 roku  w Urzędzie Miasta Ostrołęki w każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 14.00 – 16.00, pok. 105.

Fot. UM Ostrołęka