Pustostan przy Kościuszki nie dla szkoły podstawowej

Miasto wypowiedziało umowę Stowarzyszeniu Rodzina Polska na bezpłatne użyczenie budynku znajdującego się przy ul. Kościuszki 29 w Ostrołęce. Ma tam powstać przedszkole.

W budynku przy ul. Kościuszki 29 mieściły się przez lata różne instytucje. Od pewnego czasu nikt z niego nie korzystał i obiekt niszczał. Był pomysł, aby zagospodarować go na mieszkania socjalne, ale z niego poprzednie władze miasta się wycofały.

We wrześniu 2018 roku prezydent Ostrołęki Janusz Kotowski podjął decyzję o bezpłatne użyczenie pustostanu na 25 lat Stowarzyszeniu Rodzina Polska. Stowarzyszenie prowadzi przy ul. Szwedzkiej 2 w Ostrołęce liceum i szkołę podstawową. Szkołę podstawową chciało przenieść właśnie na Kościuszki 29.

– W związku z likwidacją gimnazjów chcieliśmy rozwijać naszą działalność – powiedział nam dyrektor szkoły Henryk Gut, który jest także radnym miasta z klubu PiS. – Użyczenie budynku miało być bezpłatne, ale obiekt chcieliśmy wyremontować tylko ze swoich środków, bez pomocy miasta.

„To niesprawiedliwa i niesłuszna decyzja”

W styczniu stowarzyszenie dowiedziało się jednak, że z planów nici. Umowa została wypowiedziana.

– Myślę, że to niesprawiedliwa i niesłuszna decyzja – nie kryje Henryk Gut. – Nie mamy innej lokalizacji, ale będziemy szukać miejsca dla szkoły podstawowej. Uważam, że jest zapotrzebowanie na istnienie takiej szkoły w duchu katolickim.

W pustostanie będzie przedszkole?

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w pustostanie ma powstać przedszkole. Przypomnijmy, że prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik zapowiedział, że przedszkole zamierza utworzyć w znajdującym się naprzeciwko Kościuszki 29 budynku po starej komendzie policji. Czy powstałyby obok siebie dwie placówki, czy może jedna z oddziałem w oddzielnym budynku?

Mamy nadzieję, że wkrótce się tego dowiemy. Zapytaliśmy w urzędzie, dlaczego zdecydowano się na wypowiedzenie umowy ze stowarzyszeniem. Poprosiliśmy też o informację, jaki pomysł na pustostan przy Kościuszki ma miasto. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, napiszemy o tym.