Przyznali odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki”. Kto je dostanie?

Trzy odznaki „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” przyznali radni na sesji z 24 października. Tym odznaczeniem wyróżniono dwie osoby (jedną pośmiertnie) oraz klub sportowy.

Odznakę „Za zasługi dla miasta Ostrołęki” przyznano śp. Zdzisławowi Czaplickiemu, Romanowi Lewandowskiemu oraz klubowi UKS Olimp Ostrołęka.

Dwie pierwsze zostają przekazane na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji święta niepodległości. Odbędzie się ona 11 listopada.

Swoją odznakę przedstawiciele klubu UKS Olimp odbiorą także na uroczystej sesji, tyle że w maju (z okazji Dni Ostrołęki).

Poniżej przedstawiamy sylwetki osób odznaczonych, a także krótką informację o klubie UKS Olimp:

Zdzisław Czaplicki – zaangażowany był w działalność konspiracyjną, należał do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W 1948 roku w pociągu relacji Ostrołęka-Olsztyn brał udział w likwidacji majora NKWD. Został aresztowany i osądzono go w procesie pokazowym w sali kina. Skazano go na karę śmierci, którą, dzięki staraniom rodziny, prezydent Bierut zmienił na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W 1957 roku wyszedł na wolność, pozbawiony był jednak praw obywatelskich. Zmarł w 1966 roku, w niewyjaśnionych okolicznościach.

Roman Lewandowski – od 1980 roku organizator i członek NSZZ Solidarność, przewodniczący komisji zakładowej NSZZ Solidarność przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału NSZZ Solidarność w Ostrołęce, przewodniczący Koła Solidarności w MZK. Inicjator strajków ostrzegawczych i akcji protestacyjnych oraz plakatowej i ulotkowej w MPGKiM oraz autobusach MZK. Był zastraszany i nękany z rodziną przez władze komunistyczne za działalność w Solidarności w Ostrołęce. Dlatego też został zmuszony do opuszczenia kraju, bez możliwości powrotu. Otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności od prezydenta Polski.

Uczniowski Klub Sportowy Olimp – klub przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrołęce działa od 20 lat (zakładany był przy Szkole Podstawowej nr 7). Jego zespoły osiągały i wciąż osiągają wiele sukcesów nie tylko w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej. Do klubu należeli m.in. siatkarze Arkadiusz Gołaś i Grzegorz Łomacz.

Fot. Facebook UKS Olimp Ostrołęka