Przysięga i patenty oficerskie. Ten Dzień Otwartych Koszar będzie wyjątkowy

23 lutego w ciechanowskich koszarach odbędzie się pierwsza w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Tego samego dnia kadeci kursu podoficerskiego SONDA otrzymają promocję na pierwszy stopień podoficerski.

Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00, ale już od godz. 11.00, brama koszar będzie otwarta dla gości. Każdy może wejść na teren koszar, obejrzeć sprzęt wojskowe czy porozmawiać o służbie w szeregach 5 Brygady.

23 luty będzie ukoronowaniem 16-dniowego szkolenia dla 66. osób (w tym 16. kobiet). W ciągu 16 dni spędzonych na poligonie poznawali oni podstawy wyszkolenia żołnierza lekkiej piechoty, by na końcu zaliczyć tzw. „pętlę taktyczną”, czyli egzamin weryfikujący zdobytą wiedzę i umiejętności.

Najbliższa przysięga będzie wyjątkowa, ponieważ – po raz pierwszy w historii 5 Brygady, odbędzie się również promocja kadetów kursu podoficerskiego SONDA. Patenty podoficerskie odbierze 54. żołnierzy OT.

SONDA to kurs podoficerski skierowany wyłącznie do żołnierzy – ochotników Wojsk Obrony Terytorialnej. andydaci na kurs muszą być co najmniej od roku w służbie, posiadać co najmniej średnie wykształcenie i zgodę przełożonych. Kwalifikacja rozpoczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu sprawnościowego.