Przyjęcia do Policji w Ostrołęce. Kilka terminów

Policja podała terminy rekrutacji do służby w 2021 roku. Będzie ich aż 6. Pracę dostać będzie można m.in. w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Przyjęcia do służby w Policji w 2021 roku zaplanowano w następujących terminach:  

 • 23 lutego
 • 20 kwietnia
 • 13 lipca
 • 15 września
 • 3 listopada
 • 30 grudnia

Aby zostać policjantem trzeba m.in. być osobą nieskazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo i posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Policja wskazała jednak preferencje w wyborze kandydatów. Jeśli chodzi o wykształcenie, to w pierwszej kolejności szuka osób z:

 • tytułem magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym,
 • tytułem licencjata, inżyniera lub równorzędnym,
 • wykształceniem średnim, średnim branżowym (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania)

Preferowane są też osoby z następującymi umiejętnościami:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
 • prawo jazdy kategorii „B”,
 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2,
 • uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazdy kategorii innej niż „B”.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie TUTAJ.