Przepompownia w Olszewie-Borkach przebudowana

Zakończyła się budowa przepompowni ścieków zlokalizowanej w Olszewie – Borkach. Wartość inwestycji wyniosła ponad 636 tys. zł.

Fatalny stan techniczny starej przepompowni ścieków przez wiele lat budził zastrzeżenia OPWiK odpowiedzialnego za jej pracę. Spółka sygnalizowała, że może dojść do awarii, która doprowadzi do wyłączenia urządzeń z eksploatacji i spowoduje konieczność ciągłego wypompowywania ścieków, które beczkowozami musiałyby być przewożone do oczyszczalni ścieków. Na uciążliwości zapachowe i hałas z instalacji skarżyli się mieszkańcy okolicznych domów.

Z powodu niewykonania niezbędnych inwestycji, jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu w 2018 r., doszło do wypowiedzenia porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy miastem Ostrołęka a gminą Olszewo–Borki w zakresie zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Nowa wójt gminy Aneta Larent uznała to za jedną z najważniejszych inwestycji do realizacji. Jednocześnie negocjowała z miastem wydłużenie terminu rozwiązania wspomnianego porozumienia. Ostatecznie inwestycję udało się zrealizować jeszcze przed jego wygaśnięciem, z końcem roku 2020.

Kolejnym etapem prac realizowanych w tym roku będzie modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej z podciśnieniowej na ciśnieniową w Olszewie-Borkach i przebudowa kilkunastu studni zaworowych. Na zakończenie tego procesu zostanie usunięta z terenu przepompowni stara instalacja. Wartość tego zadania to suma 1 mln 670 tys. zł.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
No tak

Jest teraz w gminie kilka pracowitych osób.