Przedstawiciele organizacji pozarządowych. Czy znowu ich zabraknie przy podziale dotacji?

„Miasto Ostrołęka ogłasza konkursy, w komisjach których mogą zasiadać przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tak się jednak nie dzieje, bo organizacje nie zgłaszają swoich kandydatów. Dlaczego? Bo nie bardzo wiedzą, że mogą. Miasto tego nie podkreśla, bo komisjom wygodniej pracować bez przedstawicieli organizacji pozarządowych…” – czytamy w liście nadesłanym przez Czytelnika.

Dalej nasz Czytelnik tłumaczy, że praktyka jest taka, że komisja coś ustala, a potem prezydent to „poprawia” według swojego uznania.

„Gdyby w komisji był ktoś z przedstawicieli organizacji pozarządowych, to by tak nie mógł zrobić. W innych miastach to normalna praktyka. We Wrocławiu zgłosiło się coś ok. 29 przedstawicieli!

U nas organizacje nie są osobno informowanie ani zapraszanie do uczestniczenia w komisji. W tym roku np. jest do podziału na działania kultury 270 tys. zł, a dla sportu 1 mln 300 zł. Dotacje nie są łaskawym darem dla organizacji. Obowiązek wspierania organizacji pozarządowych nakłada na samorządy ustawa o wolontariacie z 2004 roku.

Najsmutniejsze jest to, że pieniądze na dotację dla kultury utknęły w miejscu od ponad 10 lat czy więcej i ciągle są 270 tys. zł. Nie poprawia się też baza kultury (problem remontu Galerii). Pieniądze na dotację z kultury nie zaspokajają nawet połowy potrzeb. Wniosków od organizacji wpływa 3 – 4 więcej niż jest pieniędzy do dyspozycji. To tyle w tym smutnym temacie.”

Jak to jest z tym zapraszaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych do rozdzielania dotacji? – zapytaliśmy Piotra Potulskiego, kierownika biura prasowego UM Ostrołęka.

Czy w tamtym roku byli przedstawiciele organizacji pozarządowych w komisjach konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego?

Piotr Potulski: W 2019 roku organizacje pozarządowe zgłosiły jednego kandydata do komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Uczestniczył on w pracach komisji. Do komisji oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego nie zgłoszono w 2019 roku żadnego przedstawiciela organizacji pozarządowych.

Czy organizacje pozarządowe są informowane, że mogą uczestniczyć w rozstrzyganiu takich konkursów?

Piotr Potulski: Zasady zgłaszania do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok, stanowiący załącznik do uchwały nr 194/XXII/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. Informację o możliwości wzięcia udziału w pracach komisji przez przedstawicieli NGO zamieściliśmy również o ogłoszeniach o rozpoczęciu naboru w otwartych konkursach ofert. Program współpracy na stałe zamieszczony jest na oficjalnej stronie Miasta Ostrołęki www.ostroleka.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.

Czy w tym roku przedstawiciele organizacji pozarządowych zgłosili (do tej pory) swoich kandydatów do komisji?

Piotr Potulski: Jeśli chodzi o poszczególne konkursy ogłoszone na realizację zadań publicznych w 2020 roku, to sytuacja przedstawia się następująco:

– konkurs z zakresu dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek w 2020 roku – nie wpłynęła żadna kandydatura,

– konkurs z zakresu pomocy społecznej – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – nie wpłynęła żadna kandydatura,

– konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – nie wpłynęła żadna kandydatura,

– konkurs z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – termin składania wniosków upłynął 20 stycznia 2020 roku,

– konkurs z zakresu turystyki i krajoznawstwa – termin składania wniosków upływa 24 stycznia 2020 roku.

Pozostałe konkursy nie zostały jeszcze ogłoszone.

Ilu takich kandydatów było w ubiegłym roku i tym roku?

Piotr Potulski: W 2019 roku jeden kandydat organizacji pozarządowych brał udział w pracach komisji. W 2020 roku dotychczas żadna organizacja pozarządowa nie zgłosiła swojego kandydata do prac w komisji.

Kto ma decydujący głos przy rozdzielaniu dotacji? Komisje czy prezydent?

Piotr Potulski: Zgodnie z Programem współpracy Miasta Ostrołęki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok oraz ogłoszeniem konkursowym, komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym. Po zapoznaniu się z treścią wniosku, każdy członek komisji dokonuje indywidualnej oceny punktowej. Decyzję o wysokości udzielonej dotacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrołęki w formie zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
ala

Ten pan co w tamtym roku dobrze dzieli
Dac mu podwyzke na 20 000 PLN i podzieli
Albo KASZANA niech podzieli
a dac 30 000 żeby dobrze lepiej podzielił