Przebudowa stołówek, doposażenie kuchni. Szkoły z gminy Rzekuń otrzymały pieniądze od rządu

Gmina Rzekuń otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

80 tys. dostanie Szkoła Podstawowa w Laskowcu, a kolejne 80 tys. zł – Szkoła Podstawowa w Rzekuniu. Pieniądze pójdą na przebudowę i wyposażenie stołówek z jadłodajniami oraz doposażenie kuchni.

„W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparcie finansowe otrzymały 54 organy prowadzące dla 86 szkół na łączną kwotę 5.413.645,93 zł. Dofinansowania udzielane są pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący, w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem, wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym” – czytamy na stronie Urzędu Gminy Rzekuń.

Fot. Pixabay