Przebudowa portu w Ostrołęce. Jest decyzja środowiskowa. Co dalej?

Prezydent Ostrołęki wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy portu w Ostrołęce. To kolejny etap inwestycji, którą realizują w Ostrołęce Wody Polskie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wskazuje w jaki sposób należy wykonać inwestycję, tak aby jak najmniej pogorszyć stan środowiska. Jest wydawana po przeprowadzaniu przez urząd oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczna, jeśli inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z przebudową portu w Ostrołęce miasto wydało w drugiej połowie czerwca. Przypomnijmy, że instytucją odpowiedzialną za tę inwestycję są Wody Polskie.

– Wody Polskie pozyskały decyzję środowiskową kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w Ostrołęce – mówi rzeczniczka prasowa Wód Polskich w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz. – Decyzja ta nie wiąże się jeszcze ze zgodą na realizację inwestycji, ale jest podstawą do wystąpienia z wnioskami o wydanie kolejnych pozwoleń m.in. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż część działek, na których planowana jest inwestycja, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dalszej kolejności będziemy pozyskiwać pozwolenie wodnoprawne oraz ostateczny dokument – pozwolenie na budowę. Harmonogram inwestycji nie uległ zmianie.

A przypomnijmy, że 2020 rok przeznaczono na uzyskanie wszystkich pozwoleń i ewentualne wyłonienie wykonawcy przebudowy portu w Ostrołęce, a także rozpoczęcie robót. Prace potrwają około dwóch-trzech lat. Możliwe są jednak jeszcze przesunięcia w tym harmonogramie ze względu na rozmiar inwestycji.

Co zakłada przebudowa portu w Ostrołęce?

 • powiększenie basenu portowego, 
 • budowę nabrzeża cumowniczego, 
 • budowę pomostów stałych (dla większych jednostek żeglugowych), 
 • budowę pomostów pływających (dla jednostek turystycznych), 
 • budowę pomostów pływających (dla jednostek wędkarskich), 
 • budowę uzbrojenia nabrzeża portowego w: slip, stację paliwową, instalacje sanitarne, postumenty zapewniające wodę pitną oraz energię elektryczną i monitoring CCTV,
 • przebudowę drogi dojazdowej do portu, 
 • budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wału przeciwpowodziowego, 
 • budowę zaplecza higieniczno-sanitarnego, 
 • budowę budynku kapitanatu portu (siedziby Zarządu Zlewni), 
 • przystosowanie terenu międzywala w pobliżu portu na pole biwakowe/kempingowe.
5 1 zagłosuj
Ocena artykułu
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Ksiadz

Przecież za kilka lat Narew wyschnie

Adam

Ale Wisła nie wyschnie. Już warszawski ratusz oto zadba.