Procesje Bożego Ciała – jest zarządzenie biskupa

Biskup łomżyński Janusz Stepnowski wydał zarządzenie w sprawie uroczystości Bożego Ciała. Będzie ono wyglądało inaczej niż w poprzednich latach.

Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zmienią formę z powodu epidemii koronawirusa. Biskup łomżyński Janusz Stepnowski poinformował, że w tym roku tradycyjnej procesji Bożego Ciała ulicami parafii nie będzie.

Będą jednak możliwe procesje Bożego Ciała na terenie przykościelnym: wokół kościoła. Wszystko jednak, jak zaznacza biskup, może się jednak zmienić. Boże Ciało obchodzić będziemy w czwartek 11 czerwca.

Oto treść zarządzenia biskupa:

„Mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii, a także nowe decyzje władz państwowych, zezwalające, aby w zgromadzeniach poza budynkami mogło uczestniczyć maksymalnie do 150 osób, zmuszeni jesteśmy zrezygnować w tym roku z tradycyjnej procesji Bożego Ciała ulicami parafii.

W związku z tym zarządzam, aby procesje Bożego Ciała na terenie Diecezji Łomżyńskiej zorganizować tylko na terenie przykościelnym. Tradycyjną procesję ulicami parafii należy zastąpić procesją wokół kościoła parafialnego do przygotowanych ołtarzy.

Mając na względzie zalecenia sanitarne władz państwowych (szczególnie zachowanie dystansu społecznego i obowiązku zakrywania ust i nosa), proszę zachęcić parafian do uczestnictwa w tej formie Bożego Ciała poprzez modlitwę w świątyni, ale również obecność na terenie przykościelnym.

Zachęcam aby w tym dniu – po głównej Mszy św. – stworzyć wiernym możliwość popołudniowej adoracji Najświętszego Sakramentu w świątyni, połączonej z możliwością spowiedzi.

W związku z tym, że władze państwowe i kościelne zapowiadają w tym względzie w najbliższych dniach wydanie nowych, precyzyjnych norm uwarunkowanych bieżącą sytuacją, powyższe zarządzenie może ulec zmianie.

Wszystkim wiernym oraz kapłanom z serca błogosławię”