Prawie 700 terytorialsów na ćwiczeniach (zdjęcia)

Blisko 700 mazowieckich terytorialsów wzięło udział w ćwiczeniach podsumowujących miniony rok szkolenia. Odbywały się one m.in. na ośrodkach szkolenia poligonowego w Wędrzynie, Nowej Dębie czy Orzyszu, na strzelnicach garnizonowych oraz placach ćwiczeń taktycznych.

Szkolenia zintegrowane to dwutygodniowy poligon podsumowujący każdy roczny etap szkolenia żołnierza WOT. Są one ważnym elementem systemu szkolenia terytorialsów, w istotny sposób rekompensują ograniczenia dwudniowych szkoleń rotacyjnych.

Wraz z początkiem września w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej ruszył cykl szkoleń zintegrowanych, w których udział wzięli żołnierze samodzielnych pododdziałów oraz 51. batalionu lekkiej piechoty z Ciechanowa, terytorialsi z Siedlec oraz z Zegrza. Łącznie we wrześniu na tego typu szkoleniach ćwiczyło blisko 700 żołnierzy.

Pierwszym etapem jest szkolenie indywidualne, które ma charakter ogólnowojskowy. Ochotnicy uczą się podstaw taktyki i strzelania. Zajęcia odbywają się podczas jedenastu, dwudniowych szkoleń tzw. rotacyjnych oraz zintegrowanego, 14 – dniowego szkolenia w terenie. Szkolenie zintegrowane odbywa się raz w roku, na poligonie, co daje możliwość przeprowadzenia zajęć jakich zwykle nie można zrealizować w garnizonach np. strzelań na rzeczywistych odległościach czy też zespołowych strzelań sytuacyjnych. Szkolenia te są też sprawdzianem wcześniej nabytych umiejętności.

Drugi etap szkolenia to szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej funkcji w pododdziale. Żołnierze, zgodnie z ich kwalifikacjami i predyspozycjami, mogą kształcić się w piętnastu specjalnościach. Powstaną grupy szkolące m.in. dowódców, strzelców wyborowych, saperów, medyków, radiotelefonistów, obsługę moździeży czy snajperów.

Trzeci etap to szkolenia zgrywające pododdział. Na tym etapie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali terytorialsi.