Pranie brudnych pieniędzy, oszukanych 1 716 osób! Sprawa prowadzona była w Ostrołęce

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce razem z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu prowadzi śledztwo dotyczące prania brudnych pieniędzy. Oszukanych miało zostać 1 716 klientów spółki Finroyal Capital Limited z Wielkiej Brytanii.

W toku prowadzonego m.in. przez Prokuraturę Okręgową w Ostrołęce wykryto powiązania kapitałowe pomiędzy Andrzejem K. oraz innymi osobami, a także firmami. O co konkretnie chodzi?

Andrzej K. miał część pieniędzy pochodzących z wpłat od klientów FRL Capital Limited inwestować – kupował różnego rodzaju podmioty gospodarcze, wpłacał pieniądze do instytucji zajmujących się inwestycjami giełdowymi. Inwestycje okazały się być nietrafione, a środki bezpowrotnie utracono. Ponadto z części wpłat od klientów finansowano bieżące funkcjonowanie spółek, w tym Finroyal Services. Kasa szła na reklamy, wynagrodzenia, najem pomieszczeń itp.

„Pewna część środków uzyskanych z przestępstwa oszustwa została wypłacona w gotówce – nie mniej niż 1 843 654,38 zł i później wprowadzona do legalnego obrotu, część środków została przelana na prywatne konta Andrzeja K. i wykorzystana do kolejnych transakcji bankowych oraz zakupu nieruchomości czy ruchomości.” – wskazuje Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce.

Gdy zebrano wystarczający materiał dowodowy, ostrołęcka Prokuratura wydała polecenie dotyczące zatrzymania Andrzeja K., Małgorzaty O. oraz Tatiany B. Policjanci z Radomia dokonali tego 22 i 23 września. Dzień później, 24 września, w ręce policji trafiła również Lena G. – ona też ma być zamieszana w przestępstwo.

„Zatrzymanym przedstawione zostały zarzuty prania pieniędzy pochodzących z oszustwa popełnionego na szkodę 1 716 klientów spółki FRL Capital Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, tj. przestępstwo z art. 299 §1, §5 i §6 k.k.”

„Przedmiotem zarzutów objęte zostały transakcje, których nie sposób uznać za inwestycje FRL Capital Limited, polegające na dalszym rozporządzeniu mieniem pochodzącym z przestępstwa bazowego /oszustwa/ dokonanego przez Andrzeja K., mającego postać transakcji bankowych, zakupu nieruchomości, zakupu ruchomości oraz przeniesienia własności udziałów w spółce.”

Sąd Rejonowy w Ostrołęce podzielił stanowisko Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce zawarte we wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Andrzeja K. i zastosował izolacyjny środek zapobiegawczy na okres 3 miesięcy.

Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Za zarzucane przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Fot. Pixabay