Powszechny spis rolny. Rachmistrzowie poszukiwani

W związku z powszechnym spisem rolnym, UM Ostrołęka informuje, że od 15 czerwca do 8 lipca przyjmowane są zgłoszenia na rachmistrzów terenowych.

Rachmistrzem terenowym może zostać osoba: pełnoletnia, zamieszkała na terenie miasta Ostrołęki, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie, która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza powinien złożyć swoją ofertę w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta Ostrołęki, w kopercie z dopiskiem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”.

Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem numeru telefonu 29 765 42 36 oraz na stronie internetowej: spisrolny.gov.pl.

0 0 zagłosuj
Ocena artykułu
1 Komentarz
najstarszy
najnowszy oceniany
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
Uuu dobre

Będą po domach chodzić????????? Gus tak na poważnie?