Powstaje pierwsze w powiecie przyszkolne arboretum (zdjęcia)

Przy Szkole Podstawowej w Kadzidle powstaje – pierwsze w powiecie ostrołęckim – arboretum, czyli ogród dendrologiczny. Ma być gotowy w tym roku.

Do 15 listopada powinien zakończyć się pierwszy, tegoroczny etap tej przyszkolnej inwestycji. Zagospodarowane zostanie otoczenie Szkoły Podstawowej w Kadzidle – teren znajduje się od strony dworca autobusowego.

O zakresie prac informuje Urząd Gminy Kadzidło:

„Wzdłuż budynku szkolnego powstaną ścieżki edukacyjne, zostaną nasadzone i opisane rośliny, byliny, kwiaty, zioła, rzadkie gatunki drzew. Nie zabraknie karmników, budek lęgowych dla ptaków i domków pożytecznych owadów. Zbudowane zostanie również nawodnienie, dzięki któremu utrzymanie roślin stanie się łatwiejsze. Powstanie brukowa róża wiatrów oraz przepiękne rosarium.”

Tegoroczne prace kosztować będą 209 tys. zł. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na nie 83 tys. zł. Są już też plany na przyszły rok – arboretum zostanie powiększone o tereny przylegające do skarpy wydmowej oraz otuliny leśnej ciągnącej się aż za halę sportową.

Fot. Urząd Gminy Kadzidło