Powiat Ostrołęcki z budżetem na 2021 rok. Na inwestycje prawie 50 mln zł

Jednogłośnie przyjęto budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2021 rok. Jest on ambitny – Powiat planuje 38 inwestycji na kwotę 49,6 mln zł.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Ostrołęckiego przyjęto budżet na 2021 rok. Dochody Powiatu wyniosą nieco ponad 106 mln zł, natomiast wydatki – 113,7 mln zł.

– Budżet będziemy równoważyli przychodami, które Powiat posiada na swoim rachunku z dochodów z roku 2020 – mówił na sesji starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł. – Są to także środki. które Powiat pozyskał z tytułu Covidu w wysokości ponad 11 mln zł. Przewidziana jest też spłata zadłużenia w wysokości 3,6 mln zł.

Najbardziej rzecz jasna interesują wszystkich inwestycje. Łącznie na nie powiat chce wydać ok. 49,6 mln zł. Niektóre zadania to kontynuacja rozpoczętych jeszcze w 2019 roku.

– Liczba inwestycji jest dosyć duża. Jest tu 25 zadań drogowych na kwotę ponad 44 mln zł, a także inwestycje kubaturowe – mówił Stanisław Kubeł.

Największe wydatki majątkowe Powiatu Ostrołęckiego to:

Szczegóły poniżej: