Powiat ostrołęcki przyznał pieniądze na zabytki. Co będzie zrobione?

300 tys. zł z budżetu Powiatu Ostrołęckiego pójdzie na zabytki. Dotację zatwierdzili radni na sesji z poniedziałku 20 lipca.

Na sesji radni Powiatu Ostrołęckiego rozpatrywali projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Złożone wnioski rozpatrywała komisja i ona zaproponowała ostatecznie listę zadań, które dofinansuje Powiat Ostrołęcki. A są to: 

  • prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego ogrodzenia z końca XIX wieku okalającego neobarokowy parafialny kościół pw. Św. Ducha w Kadzidle – 70 tys. zł,
  • wymiana pokrycia wieży kościoła pw. Św. Bartłomieja Ap. w Baranowie – 100 tys. zł,
  • prace konserwatorskie stolarki okiennej i drzwiowej kapicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Rzekuniu – ok. 27 tys. zł,
  • remont posadzek kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach – 60 tys. zł,
  • remont elementów zabytkowego dworu w Przystani, gm. Olszewo-Borki – 25 tys. zł,
  • wykonanie instalacji przeciwpożarowej w zabytkowym kościele pw. Świętego Michała Archanioła w Czarni, gm. Kadzidło – prawie 18 tys. zł

Fot. Google Street View