Ponad 5 mln zł na wynagrodzenia w oświacie. Ale trzeba będzie znaleźć jeszcze więcej

Na sesji Rady Miasta z 29 października radni zagłosowali za przekazaniem pieniędzy na ostrołęcką oświatę. Prawie 5,4 mln zł pójdzie głównie na wynagrodzenia dla pracowników szkół, przedszkoli i ośrodków pedagogicznych.

Dlaczego ten problem był palący i wymagał natychmiastowej reakcji (sesja z 29 października była zwołana w trybie nadzwyczajnym), mówił zastępca skarbnika miasta Mariusz Plewko.

Te braki są dosyć znaczące i tutaj udało się znaleźć te środki, żeby przeznaczyć je na tą część, która ma być wypłacona, na wynagrodzenia za miesiąc październik w listopadzie.

Kasa na pensje dla pracowników placówek oświatowych pochodzić będzie z kar naliczonych wykonawcom za nie usunięcie usterek w terminie, z podatku od czynności cywilnoprawnych i z zabezpieczenia udzielonych kredytów (były spłacone w terminie).

Pożar w oświacie udało się więc ugasić, ale nie na długo:

Cały czas pozostaje nierozwiązana ta kwestia listopadowa. Musimy poszukać dodatkowych 7 mln zł – mówił Plewko.

Zastępca skarbnika dodał, że niewykluczone jest szukanie oszczędności na inwestycjach. Tym bardziej, że wpływy z podatku dochodowego nie będą tak duże, jak zakładano na początku roku.