Ponad 45 proc. wyniosła frekwencja wyborcza o godz. 17.00

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane dotyczące frekwencji wyborów do Sejmu i Senatu według stanu na godzinę 17.00. Wyniosła ona 45,94 %

Według województw

Największą frekwencję wyborczą odnotowano w województwie mazowieckie (49,59 %), a najniższą – w województwie opolskim (39,54 %).

Według miast wojewódzkich

Ze wszystkich miast wojewódzkich najwięcej wyborców zagłosowało dotąd w Warszawie (54,86 %), a najmniej – w Gorzowie Wielkopolskim (47,43 %). 

Według gmin

Gminą z najwyższą jak dotąd frekwencją jest Podkowa Leśna, powiat grodziski, województwo mazowieckie (64,45 %). Najniższa frekwencja była w gminie Walce, powiat krapkowicki, województwo opolskie (28,62%)

W powiecie ostrołęckim do godz. 17.00 do urn poszło 41,97 %wyborców.

gm. Baranowo40,11%
gm. Czarnia40,47%
gm. Czerwin43,08%
gm. Goworowo38,38%
gm. Kadzidło39,75%
gm. Lelis43,56%
gm. Łyse38,33%
gm. Myszyniec40,47%
gm. Olszewo-Borki44,64%
gm. Rzekuń46,38%
gm. Troszyn46,64%
Średnia41,97%

W Ostrołęce frekwencja wyniosła 44,61%

1I Liceum Ogólnokształcące im. Generała Józefa Bema w Ostrołęce, ul. Romualda Traugutta 1, 07-410 Ostrołęka2 11689242,16%
2Urząd Miasta Ostrołęki, Plac gen. Józefa Bema 1, 07-410 Ostrołęka99143844,20%
3Przedszkole Miejskie Nr 10, ul. Mazowiecka 7, 07-410 Ostrołęka1 66478347,06%
4Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Orła Białego, ul. Henryka Sienkiewicza 15, 07-410 Ostrołęka1 84482644,79%
5Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Stefana Jaracza 5, 07-410 Ostrołęka1 65573844,59%
6II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Romualda Traugutta 2, 07-410 Ostrołęka1 65163738,58%
7Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Staszica, ul. Papiernicza 1, 07-410 Ostrołęka1 61772945,08%
8Ostrołęcka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. gen. Józefa Hallera 13, 07-410 Ostrołęka1 63570443,06%
9Przedszkole Miejskie Nr 13, ul. Dzieci Polskich 5, 07-410 Ostrołęka1 12756249,87%
10Przedszkole Miejskie Nr 5, ul. Piękna 12, 07-410 Ostrołęka1 74467638,76%
11Przedszkole Miejskie Nr 7, ul. dr. Józefa Psarskiego 24, 07-410 Ostrołęka1 39163645,72%
12Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej, ul. gen. Józefa Hallera 12, 07-410 Ostrołęka69726437,88%
13Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego, ul. 11 Listopada 20, 07-410 Ostrołęka1 54872446,77%
14Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 4/6, 07-410 Ostrołęka1 77982546,37%
15Przedszkole Miejskie Nr 16, ul. Powstańców 4, 07-410 Ostrołęka1 81385046,88%
16Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, ul. Poznańska 34/36, 07-410 Ostrołęka1 98693547,08%
17Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. rtm. Witolda Pileckiego 11A, 07-410 Ostrołęka1 86979942,75%
18III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 5, 07-410 Ostrołęka2 07197146,89%
19Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Pawła II, ul. ks. Franciszka Blachnickiego 16, 07-410 Ostrołęka2 1731 00546,25%
20Ostrołęckie Centrum Kultury Klub „Oczko”, ul. gen. Władysława Sikorskiego 6, 07-410 Ostrołęka1 94482242,28%
21Placówka Wsparcia Dziennego, Plac Dworcowy 4, 07-410 Ostrołęka1 87284345,03%
22Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Adama Mickiewicza, ul. Ignacego Jerzego Skowrońskiego 8, 07-410 Ostrołęka1 35864047,13%
23Budynek administracyjno-biurowy, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka1 18854245,62%
24Budynek socjalno-gospodarczy, ul. Sosnowa 5, 07-410 Ostrołęka60728246,46%
25Spółdzielnia Mieszkaniowa „Centrum”, ul. gen. Władysława Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka1 24153543,11%
Razem39 58117 65844,61%