Pomarańczowa wstążeczka. Czy wiesz co ona znaczy?

W samo południe 4 listopada, w sali widowiskowo-kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce, uroczyście została zainaugurowana kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Na scenie zobaczyliśmy dzieci i młodzież z: SP nr 10, SP nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, SP nr 5, ZSZ nr 3,ZSZ nr 4, II LO oraz trenerkę z Fitness Club Endorfina.

Występy były bardzo różnorodne, a widownia reagowała żywiołowo. Taniec, piosenka, etiudy teatralne, gra na instrumentach…celem ich wszystkich było zwrócenie uwagi na fakt, że wszyscy czujemy tak samo. Wszyscy pragniemy żyć w świecie bezpiecznym i pełnym i miłości, a przemoc zawsze czymś złym.

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. zainicjowana została w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Jej symbolem jest pomarańczowa wstążka, bo kolor pomarańczowy – jak uzasadniali pomysłodawcy – ma ostrzegać i zwracać uwagę.

W Polsce działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE, zachęcając placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i prowadzenie działań, które mają wspierać ideę kampanii – budowanie świata bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy. Podsumowanie tegorocznej edycji nastąpi – 20 i 21 listopada, w czasie IV Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk „Dzieci i młodzież w obliczu przemocy – profilaktyka i interwencja”. 

Tegoroczna edycja ogólnoświatowej kampanii skupia się wokół trzech dat: 2 listopada, jako światowego dnia dla tworzenia kręgów współczucia (World Day for Circles of Compassion); 19 listopada – gdy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci (World Day for prevention of child abuse) oraz 20 listopada – czyli w dniu praw dziecka (Universal Children’s Rights Day). Ostatnia z dat ma szczególne znaczenie, bo dokładnie 30 lat temu, w 1989 roku, Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Konwencję o prawach dziecka. A ten dokument jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka, bo w 1978 roku to właśnie Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie, przedstawiając przygotowany projekt.