Polówka 2020: zgłoś swoją drużynę

Wkrótce czeka nas 4. edycja turnieju siatkówki na trawie „Polówka 2020”.

29 sierpnia o godz. 15.00 na placu wiejskim w Aleksandrowie rozpocznie się „Polówka 2020”, czyli turniej piłki siatkowej na trawie.

Można zgłosić swoją drużynę – warto się spieszyć, bo liczba miejsc ograniczona.

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest akceptacja regulaminu oraz wypełnienie karty zgłoszenia z klauzulą RODO i oświadczenia dotyczącego COVID-19. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców/prawnego opiekuna na udział w turnieju.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.08.2020 r., telefonicznie pod nr 607 084 012 lub na adres e-mail: projektradomir@gmail.com.

Więcej informacji TUTAJ.

Fot. Pixabay