Poligonową na ….poligon? Jest droga! Ale gdzie ona prowadzi?

Poligonowa to droga adekwatna do nazwy. I – trzeba przyznać, dość tajemnicza. Jest to kawałek asfaltu – który z jednej strony ma kocie łby, a z drugiej żwirówkę. Jego budowa trwała blisko dwa lata.

Dobiegła końca przebudowana Poligonowej w miejscowości Ławy o łącznej długości ok. 391 mb.

W ramach zadania uzupełniono brakującą infrastrukturę techniczną. Wykonano roboty pomiarowe, regulacje wysokościowe, prace rozbiórkowe i ziemne, konstrukcję nawierzchni jezdni oraz zjazdy i pobocza z kruszywa łamanego. Nie zabrakło elementów organizacji ruchu i bezpieczeństwa na drodze oraz robót wykończeniowych.

Prace nie ominęły też sieci wodociągowej. Wymieniono i przeniesiono hydranty p.poż., wykonano przyłącza wodociągowe oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic posesji. Koszt realizacji zadania to ponad 360 tys. zł.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” z Ostrołęki.

Wszystko pięknie. Tylko skąd i dokąd ta droga prowadzi? – rodzą się pytania.

Fot. Mieszkańcy Gminy Rzekuń