Policjanci są wierni i walczą do końca. Jak psy. Nietypowa promocja służby

„Dumny z bycia Psem” to zrealizowany w czasie wolnym od służby niezależny projekt czterech policjantów. Ideą stworzenia piosenki oraz teledysku było budowanie pozytywnego wizerunku policji jako formacji, w której służą ludzie z pasją.

Głównym celem jest wspieranie tych, którzy doświadczyli tragedii związanej z utratą bliskiego – funkcjonariusza policji. To właśnie dla nich powołana jest Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Wszystkie ewentualne dochody czy też darowizny przekazywane będą w całości dla Fundacji: Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Konto PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Teledysk zrealizowany został w całości ze środków prywatnych oraz zebranych podczas zorganizowanej akcji na portalu zrzutka.pl

Utwór został dobrze przyjęty przez środowisko policjantów, o czym najlepiej świadczy fakt, że muzycy otrzymali za swój utwór wyróżnienie, 22 listopada podczas Policyjnej Gali Mistrzów Sportu w Warszawie.

Posłuchajcie i oceńcie: