Policja z nowymi numerami telefonów. Zamiast kierunkowego wyróżnik 47

Od 18 maja, Komenda Miejska Policji w Ostrołęce i jej podległy Komisariat Policji w Myszyńcu, a także posterunki policji na terenie powiatu ostrołęckiego, zmieniły numery telefonów. Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA – 47.

Jednak ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery telefonów.

Efektem uruchomienia wyróżnika jest kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników policji.

Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

Wszystkie aktualne dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.