Podsumowali Forum Inicjatyw Społecznych

W czwartek 10 grudnia podsumowano projekt pt. „Forum Inicjatyw Społecznych Północno-Wschodniego Mazowsza 2020″. Podsumowanie odbyło się w formie online – Seminarium dla Aktywnych – przegląd dobrych praktyk sektora społecznego.

Głównym liderem projektu było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” wraz z partnerem Towarzystwem Przyjaciół Goworowszczyzny. Projekt wspierali również: Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, Lokalna Grupa Działania „Zielone Sioło” i Stowarzyszenie projekt Radomir.

Spotkanie aktywnych społeczników odbyło się online, a w charakterze eksperta i moderatora spotkania wystąpił przewodniczący Mazowieckiej Rady Pożytku Publicznego Andrzej Rybus-Tołłoczko. W wydarzeniu udział wzięło 40 osób, w tym przedstawiciele sektora społecznego oraz instytucji publicznych. 

W tematykę wprowadziła prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” Marzena Jastrzębska, Sara Michalska – pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – przedstawiła zebranym aktualne plany samorządu w obszarze wsparcia sektora społecznego.

Dobre praktyki dotyczące aktywności społecznej przedstawili uczestnicy jednego z działań projektowych – Szkoły Lokalnych Liderów. Zaprezentowana została również Mapa Lokalnych Aktywności Społecznych – narzędzie internetowe służące zbieraniu i udostępnianiu informacji na temat organizacji i grup społecznych.

Następnie Andrzej Rybus-Tołłoczko omówił rozwój sektora społecznego w Polsce, w kontekście planowanych zmian prawnych. Łukasz Wachowski z Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej mówił o aktualnych wyzwaniach i planach na przyszłość Partnerstwa Forum Inicjatyw Społecznych.