Po sesji Rady Gminy Lelis. Komentarz radnego

We wtorek 29 września odbyła się sesja Rady Gminy Lelis. Na krótkie podsumowanie najważniejszych punktów obrad zdecydował się radny gminy Lelis Kamil Stepnowski.

Na sesji Rady Gminy Lelis m.in. przyjęli informację o przebiegu wykonania budżetu gminy z pierwsze półrocze, przyjęto też Gminny Program Opieki nad Zabytkami, ustalono nową stawkę diet dla sołtysów. Pożegnano te panią sołtys Łodzisk – Annę Domalewską.

– Na początku nikt z radnych nie miał żadnych uwag co do wykonania budżetu czy wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 r. Mimo wirusa inwestycje są realizowane i wszystko przebiega jak powinno – skomentował radny Kamil Stepnowski. – Ustalono diety dla sołtysów w kwocie 490 zł (obecna stawka to 270 zł) oraz 10% inkaso za zebrany podatek, który będzie opłacony u sołtysa. Wyższa dieta będzie obowiązywała od stycznia 2021 r, czyli od przyszłego roku budżetowego. Jako radny wnioskowałem o inny rodzaj rozliczenia – taki, który byłby, według mojej oceny, sprawiedliwszy dla największych sołectw, jednak większość radnych na komisji nie była do niego przychylna. Jako jedyny wstrzymałem się od głosu. Nie ze względu na uzasadnienie – uważam, że podwyżka diety sołtysa jest jak najbardziej zasadna – lecz z uwagi, że pełnię także funkcję sołtysa. Unikam głosowania we własnej sprawie o ile mam taką możliwość.

Radny Kamil Stepnowski skomentował też rezygnację z funkcji sołtysa Anny Domalewskiej:

– Jako dodatkowy punkt podjęliśmy uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Łodziska. Podczas zebrania wiejskiego w dniu 20 września pani Anna Domalewska zrezygnowała z funkcji sołtysa co dnia następnego potwierdziła w Urzędzie Gminy, składając pisemną rezygnację.

Byłem tego dnia na zebraniu i rozumiem decyzję pani Ani. Delikatnie mówiąc atmosfera była na nim bardzo niesympatyczna.

– Osoby biorące udział w zebraniu, czyli mieszkańcy, nawet wobec siebie potrafili „rozmawiać” w taki sposób, że ze łzami opuszczali zebranie… Prowadzący zebranie – pan wójt – również przyznał, że w takim zebraniu jeszcze nie uczestniczył. Jak daleko jeszcze posunie się ten konflikt i czy zostanie zażegnany w osobie nowo wybranego sołtysa? Czas pokaże.Po zakończeniu sesji Przewodnicząca Rady Gminy wraz z panem Wójtem w imieniu wszystkich radnych podziękowała pani Ani za współpracę. W imieniu sołtysów ja wraz z sołtyską Gąsk – panią Sylwią również podziękowaliśmy za wspólnie spędzony czas w naszym sołtysowym gronie. Raz jeszcze – dziękuję!