PKN Orlen chce przejąć 100% akcji Energi

PKN Orlen ogłosił wezwanie na mniejszościowy pakiet akcji Grupy Energa. Ma to ułatwić dalszą skuteczną integrację aktywów obu spółek i przynieść korzyści dla akcjonariuszy i inwestorów Grupy Orlen.

To też kolejny krok ku budowie dużego multienergetycznego koncernu.

Wezwanie na 20 proc. akcji Grupy Energa rozpocznie się 9 października i potrwa do 20 listopada 2020 roku. Ich cena została ustalona na tym samym poziomie co w przypadku pierwszego wezwania, czyli 8,35 zł za akcję. Jednocześnie PKN Orlen będzie dążył do wycofania Energi z Giełdy Papierów Wartościowych.

– Budujemy silny koncern multienergetyczny, który będzie mógł sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną Polski – mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. – Skuteczna integracja w ramach Grupy jest kluczowa dla tego procesu, dlatego od początku zapowiadaliśmy chęć pozyskania 100 proc. akcji Grupy Energa.

Pełna kontrola kapitałowa oznacza wymierne korzyści zarówno organizacyjne, jak i operacyjne.

– Nasze wezwanie to także odpowiedź na zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy, którzy nie wzięli udziału w pierwszym wezwaniu. Ich zainteresowanie najlepiej świadczy o tym, że zaproponowane przez nas warunki były i nadal są optymalne i korzystne – dodaje Obajtek.

W kwietniu PKN Orlen nabył 80 proc. akcji Grupy Energa, które stanowią ok. 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. To największa tego typu transakcja na polskim rynku paliwowo-energetycznym.

Również w kwietniu PKN Orlen wyraził chęć zaangażowania się w projekt budowy elektrowni Ostrołęka pod warunkiem zmiany technologii z węglowej na gazową. W maju natomiast podpisane zostało porozumienie, w którym spółka zadeklarowała udział w finansowaniu projektu oraz przystąpienie do inwestycji w charakterze wspólnika. Decyzja ta spotkała się z pozytywną oceną rynku.

Fot. PKN Orlen