Pierwsze patenty oficerskie dla mazowieckich Terytorialsów

Patenty oficerskie odebrało 157 żołnierzy rezerwy oraz 46 żołnierzy obrony terytorialnej – absolwentów pierwszej edycji kursu oficerskiego Agrykola. Wśród nowych oficerów znalazło się 10 żołnierzy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej stacjonującej na Północnym Mazowszu.

Uroczystość wręczenia patentów odbyła się w sobotę 26 października na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Czy wiecie, że większość Cichociemnych nie była żołnierzami, którzy przed wojną pełnili zawodową służbę wojskową? Czy zdajecie sobie sprawę, że 45 proc. wszystkich amerykańskich oficerów służby zawodowej to absolwenci kursów oficerów rezerwy? – mówił dowódca WOT generał Wiesław Kukuła wskazując na to jaką rolę mogą odegrać w siłach zbrojnych nowo mianowani oficerowie rezerwy i obrony terytorialnej.

Patenty oficerskie są symbolem zaszczytu i godności bycia oficerem Wojska Polskiego. Kiedyś dokument ten przechowywany był w rodzinach przez pokolenia, jako jedna z największych pamiątek po bliskich.

Kurs Agrykola jest przeznaczony dla żołnierzy obrony terytorialnej, którzy pełnią terytorialną służbę wojskową. Trwa on 13 miesięcy i otwiera bramę oficerskiej kariery dla żołnierzy WOT – ochotników. Do tej pory przeprowadzone zostały dwie edycje kursu, obecnie trwa trzecia.

Absolwenci pierwszej edycji byli promowani na stopień podporucznika w niedzielę, 27 października na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.