Pierwsza w historii taka sesja powiatu. W trybie zdalnym

7 maja o godz. 12.00 zaczęła się XVII sesja Rady Powiatu w Ostrołęce. Sesja odbywa się z wykorzystaniem trybu zdalnego.

W proponowanym porządku obrad znalazły sie m.in. projekty uchwał w sprawie:

 – przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszyńcu poprzez zmianę jej siedziby,
– przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwinie poprzez zmianę jej siedziby,
– określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020r,
– udzielenia pomocy rzeczowej gminie Kadzidło,
– ustalenia przebiegu istniejącej drogi powiatowej nr 2510w Czarnia – Surowe,

W porządku znalazło się też przyjęcie stanowiska w sprawie rozważenia przyspieszenia prac związanych: z budową i modernizacją linii kolejowej Ostrołęka-Warszawa -Centralny Port Komunikacyjny.