Pieniądze na pomoc społeczną, połączenia autobusowe, drogi i żłobki. Podpisano umowy

Ponad 5,6 mln zł z funduszu rządowego dostaną samorządy z regionu ostrołęckiego – pieniądze pójdą na remonty dróg, utworzenie nowych kursów autobusowych, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych, opiekę wytchnieniową czy rozwój żłobków. Umowy w tej sprawie z przedstawicielami samorządów podpisano w poniedziałek 6 lipca w ostrołęckiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

– Dzisiejsze umowy są takim elementem pomocy finansowej państwa dla gmin, a przede wszystkim pomocy mieszkańcom – mówił wicewojewoda Sylwester Dąbrowski. – Pomoc społeczna zyskuje coraz więcej środków, tak jak i inne programy, drogowe, przewozy autobusowe i wznowienie połączeń.

Wicewojewoda zapewnił, że urząd ma już zapewnienie środków na przyszły rok. Zachęcał również samorządy do składania wniosków m.in. na przywrócenie połączeń autobusowych (dopłata nie wynosi już 1, a 3 zł do kilometra).

– Te 9 mld zł, które zostały przeznaczone na pomoc samorządom, to największa suma w historii – mówił z kolei senator Robert Mamątow, który później wymienił sprawy, na które środki powinny być przeznaczone. – Chciałbym, żeby przynajmniej w każdej gminie był ośrodek pomocy osobom niepełnosprawnym. Do mojego biura przychodzi tak wiele osób, którym zależy na budowie, remoncie krótkich odcinków dróg, bo są w strasznym stanie. I na to też muszą znaleźć się pieniądze, i znajdują się.

Nie ma nic gorszego od zostawienia samorządów, małych, gminnych, powiatowych samym sobie. Państwo musi w nie inwestować – dodał Robert Mamątow.

A na co samorządy powiatu ostrołęckiego otrzymały wsparcie rządowe?

  • Fundusz Dróg Samorządowych – gmina Czarnia (690 tys. zł)
  • Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – powiat ostrołęcki (204 tys. zł na nowe połączenia autobusowe)
  • Fundusz Solidarnościowy (m.in. na programy „usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” oraz „Opiekę wytchnieniową”) – Myszyniec (47 tys. zł), Ostrołęka (101 tys. zł), gmina Łyse (łącznie 53,3 tys. zł)
  • Mosty dla Regionów – powiat ostrołęcki (219 tys. zł na dokumentację mostu w Teodorowie)
  • Maluch Plus (stworzenie nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych itp.) – gmina Czerwin (375 tys. zł), gmina Czarnia (375 tys. zł) , Ostrołęka (284 tys. zł)

Dodajmy, że w poniedziałek podpisano umowy nie tylko z samorządami z powiatu ostrołęckiego. Wsparcie otrzymały także te z powiatów ostrowskiego, wyszkowskiego czy przasnyskiego.