Pielgrzymka Żywego Różańca do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Osuchowej

Diecezjalne Duszpasterstwo Żywego Różańca zaprasza do udziału w dorocznej, 31. Pielgrzymce Żywego Różańca do Sanktuarium Królowej Polski w Nowej Osuchowej. Obędzie się ono w pierwszą sobotę miesiąca – 3 października 2020 r. pod hasłem: „Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”. 

Do udziału w pielgrzymce zapraszane są zwłaszcza parafialne wspólnoty Żywego Różańca, zelatorzy i członkowie kół, a także księża, siostry i bracia zakonni oraz osoby, którym bliska jest modlitwa różańcowa.

Program:

10.00 – zawiązanie wspólnoty i powitanie Księdza Kustosza

10.15 – słowo Moderatora Diecezjalnego Żywego Różańca

10.45 – konferencja

11.30 – Różaniec – tajemnica Zesłania Ducha Świętego – procesja do kaplic różańcowych

12.30 – Eucharystia zakończona błogosławieństwem zelatorów i członków kół Żywego Różańca

13.30 – agapa

15.00 – zakończenie pielgrzymki

Zgłoszenia uczestnictwa pod numerem telefonu: 784406016 (ks. D. Krajewski).